ชำระเงิน&แจ้งโอน

Explorer : ค่าใช้จ่าย 300 บาทDoer :ค่ามัดจำ 1,000 บาท (จะได้คืนหลังจากเรียนจบ ส่งการบ้านครบตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์ ) รายละเอียดการโอนเงิน ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 0373713686ชื่อบัญชี พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์

system

11 Apr 2020