ชำระเงิน&แจ้งโอน

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครและแจ้งชำระเงินได้ทันทีในฟอร์มใบสมัคร ก่อนกรอกกรุณาเตรียมภาพถ่ายสลิปหรือใบโอนเงินจากธนาคารให้พร้อม Doer กรุณาเตรียมเลขบัญชีของท่านที่ต้องการให้โอนเงินมัดจำคืนหลังจากเรียนจบเพื่อกรอกใบสมัคร หากไม่สะดวกโอนเงินทันทีสามารถโอนภายหลัง (หมดเขตโอนเงินวันสุดท้ายของการรับสมัคร 8 พฤษภาคม 2563 เวลาเที่ยงคืน) เมื่อโอนแล้ว กรุณากลับเข้ามากรอกรายละเอียดการชำระเงินในแบบฟอร์มด้านล่าง (พร้อมแนบหลักฐาน) หลังชำระเงินแล้ว คุณจะได้รับเชิญเข้าสู่ Facebook Group และ ห้องเรียนออนไลน์ผ่านทางอีเมล์ที่กรอกในใบสมัครค่ะ Explorer : ค่าใช้จ่าย 300 บาทDoer :ค่ามัดจำ 1,000 บาท (จะได้คืนหลังจากเรียนจบ ส่งการบ้านครบตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์ ) รายละเอียดการโอนเงิน ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 0373713686ชื่อบัญชี พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ สมัครเรียน แจ้งโอนเงินหลังจากกรอกใบสมัคร(กรณีไม่สะดวกโอนทันที)

system

11 Apr 2020