4 Challenges

ความท้าทายที่เป็นโจทย์ของ Insight Tanks 2020 สถานการณ์โคโรน่าไวรัสทำให้เราทุกคนจำเป็นต้องปรับวิถีชีวิตอย่างไม่ทันตั้งตัว นอกเหนือจากการแก้ปัญหาที่ทุกๆ ฝ่ายกำลังช่วยกัน ยังมีความท้าทายสำหรับเราทุกคน ณ วันนี้ คือ เราจะปรับตัวเพื่อพาตัวเองและสังคมรอบข้างไปสู่ความ “ปกติ” ใหม่ (new normal) ได้อย่างไร หลายคนกล่าวว่า Covid-19 เป็นตัวเร่งปฏิกริยาให้เกิดความปั่นป่วน(Disruption) ในทุกวงการ  เหมือนพายุที่พัดเอาสิ่งที่ฉาบอยู่ผิวหน้าออกไป ปัญหาต่างๆ ที่เราเคยมองไม่เห็น หรืออาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมาก่อน จึงโผล่ขึ้นมาพร้อมๆ กัน ทั้งปัญหาเชิงโครงสร้าง ความเหลื่อมล้ำ ไปจนถึงพฤติกรรมของคนในสังคม  ความสามารถในการปรับตัวของเราแต่ละคนไม่เท่ากัน คนที่สามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้คงมีเพียงหยิบมือ แต่ยังมีคนอีกจำนวนมากมายที่ได้รับผลกระทบกับวิถีชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัว ช่วงที่ผ่านมาเราทุ่มเททรัพยากรเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์แก้ปัญหาสำคัญและเร่งด่วนเพื่อสู้ภัยไวรัส ระยะเวลาต่อจากนี้จะเป็นการปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่ มองปัญหาในระยะกลาง-ยาวมากขึ้น Insight Tanks #2 จึงอยากเชิญชวนคนที่สนใจมาร่วมเรียนรู้กระบวนการทำความเข้าใจปัญหาเชิงลึก เพื่อทำความเข้าอกเข้าใจสถานการณ์ปัญหา มองหาโอกาส และแนวทางการอยู่ร่วมกับปัญหานี้ด้วยกัน ประเด็นความท้าทายที่เราอยากชวนมาสำรวจไปพร้อมกัน คือ การมองอนาคตกับ Covid-19 ว่ามีประเด็นปัญหาอะไรอีกบ้างที่ยังต้องการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสังคมเข้าไปช่วย แก้ไข พัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้เข้าสู่ “ความปกติ” ใหม่อีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของเราทุกคนที่เปลี่ยนแปลงไป การทำงานที่บ้าน การเรียนทางไกล และการรักษาระยะห่างในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม  แต่ยังมีกลุ่มเปราะบางที่เราอาจจะไม่ทันได้นึกถึง ทั้งในชุมชนของเราและสังคมในภาพรวม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา […]

gade

12 Apr 2020

ความสำคัญของ Insight

ทำไม Insight จึงสำคัญ หากคุณกำลังเป็นคนหนึ่งที่…… เริ่มตั้งต้นแก้ปัญหาจาก”วิธีการแก้” และยังไม่ค่อยได้ทำความเข้าใจปัญหา พูดคุยกับคนที่มีปัญหาจริงๆ หรือยังเห็นเป้าหมายของการทำงานไม่ชัดว่า เราอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงไปแบบไหน ภาพการเปลี่ยนแปลงที่อยากเห็น(Vision) นั้น คืออะไรหากอยากจะตั้งต้นด้วย”วิธีการ” แล้วค่อยหาปัญหาที่เหมาะสมมาก็สามารถทำได้  เราสามารถลอง Prototype และ หาว่า วิธีการแก้ปัญหาของเราเหมาะกับปัญหาใด แต่ในที่นี้ สำหรับคนที่อยากเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง Changemakers เราอยากชวนทุกคนมาลองทบทวนเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็น ด้วยการกลับไปทำความเข้าใจปัญหาจริงๆ แล้วค่อยมาเลือกดูว่า เราอยากจะเลือกที่”วิธีการ” หรือ เลือก”ปัญหาที่เราอยากแก้” กันแน่  พยายามแก้ไขปัญหาสังคมที่ซับซ้อนแบบกว้างๆ เช่น อยากแก้ไขปัญหาการศึกษา สนใจปัญหาเด็กรุ่นใหม่ไม่เข้าใจตัวเอง สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะ ปัญหาความจน ปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน  สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรากำหนดขอบเขต(Scope) ปัญหาที่ต้องการแก้ไข กว้างเกินไป  ยากจะเจอ Insight เพราะข้อมูลเชิงลึกของปัญหา มักเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มคน หรือสถานการณ์ใด สถานการณ์หนึ่งๆ  ยากที่จะออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาให้ได้ผลและวัดผลได้ เพราะในความซับซ้อนของปัญหานั้น เกิดจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงกันหมด หนึ่งปัญหาสามารถมีแนวทางแก้ไขได้หลายแบบ ทำให้เราต้องเลือกว่าแบบไหน เหมาะกับเรา เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย หรือสถานการณ์ ทั้งสองสถานการณ์นี้ทำให้คุณใช้เวลามากในการลองผิดลองถูกซึ่งอาจจะทำให้หมดแรงไปเสียก่อนที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเราจึงอยากชวนคุณมาลองใช้เวลาเพิ่มขึ้นในตอนต้นอีกสักนิดเพื่อทำความเข้าใจปัญหา […]

gade

6 Apr 2020

ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสังคม

ปัญหาสังคม คืออะไร? สถานการณ์หรือสภาวะที่คนส่วนใหญ่ในสังคมมองเห็นร่วมกันว่าเป็นปัญหาและไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก และสามารถแก้ไขได้ด้วยการลงมือทำบางอย่างร่วมกัน ซึ่งปัญหาสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอด ตามเวลา ค่านิยม พฤติกรรมของคนในสังคม นโยบายภาครัฐ  ตัวอย่างประเด็นปัญหาสังคม เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาขยะในทะเล ปัญหาเด็กวัยรุ่นท้องไม่พร้อม ปัญหาคุณภาพครู ปัญหายาเสพติดในชุมชน ปัญหารถติด เป็นต้น  ธรรมชาติของปัญหาสังคม ปัญหาสังคมส่วนใหญ่เป็นปัญหาเชิงซ้อน(Complex Problem) และไม่สามารถหารากของปัญหาได้อย่างชัดเจนหรือที่เรียกว่า ‘Wicked problem’  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กลุ่มต่างๆ มีมุมมอง และให้ความสำคัญกับประเด็นนั้นแตกต่างกันไปตามความเห็นของตัวเอง ซึ่งเมื่อเรายิ่งขุดลึกเข้าไปถึงรากปัญหามากขึ้นเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งเห็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงอย่างซับซ้อนกับปัญหาอื่นไปเรื่อยๆ จนไม่สามารถมองแยกส่วนกันได้ เช่น ประเด็นการศึกษา ก็มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นเยาวชน ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ การคมนาคม ฯลฯ หรือประเด็นการจัดการขยะ ก็มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม อาหาร การเมือง สุขภาพ ความยั่งยืน ฯลฯ เราจึงควรมองให้เห็นความสัมพันธ์ในภาพรวม โดยที่ต้องไม่หลุดโฟกัสจากประเด็นที่สนใจ ปัญหาแบบนี้ไม่มีเครื่องมือแก้ปัญหาสำเร็จรูป วิธีที่ใช้ได้ผลในพื้นที่หนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้กับพื้นที่อื่นๆ  เราจึงต้องไม่ยึดติดกับไอเดียการแก้ปัญหาที่เราเคยเจอ ถือเป็นความท้าทายให้เราหาวิธีการใหม่ๆ […]

gade

6 Apr 2020