Next Steps

สำหรับผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการใน Insight Tanks แล้ว หากน้องๆ มีอายุ 15-25 ปี ที่สนใจอยากจะลงมือเรียนรู้การแก้ไขปัญหาสังคมในหัวข้อต่างๆ ที่ใช้เรียนรู้ใน Insight Tanks (หัวข้ออะไรก็ได้ที่สนใจ) พร้อมรับเงินสนับสนุนในการทดสอบต้นแบบแนวคิดการแก้ไขปัญหาจำนวนไม่เกิน 5,000 บาท ต่อโครงการ 1. ให้หาสมาชิกในทีมอย่างน้อย 3 คน 2. ถ่ายคลิปวีดีโออัพโหลดไว้บน Youtube ความยาวไม่เกิน 2 นาที บอกเล่าสั้นๆ เกี่ยวกับโปรเจกต์ที่จะทำ 3. จากนั้นกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ StartYoung Track พิเศษ พร้อมอัพโหลดวีดีโอ ก่อนเที่ยงคืนวันที่ 2 กรกฎาคม โดยทีมงานจะ Feedback ใบสมัครภายในวันที่ 3 กรกฏาคม2. หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/startyoungclubth แจ้งว่าเป็นนักเรียนจาก ​Insight Tanks ค่ะ หากอายุ 25+ แนะนำให้พัฒนาโครงการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จาก […]

gade

27 Jun 2020