การเข้าสู่บทเรียน

Course Networking เป็นห้องเรียนออนไลน์ที่ใช้ในการเรียน Insight Tanks 2020 โดยจะมีบทเรียน คลิปวิดีโอ และแบบฝึกหัด ให้ดาวน์โหลดไปอ่านและลงมือทำ ทั้งยังเป็นช่องทางในการส่งการบ้านและรับ feedback จาก Insight Volunteer อีกด้วย นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถใช้ Course Networking ในการพูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นต่างๆร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน

โดยผู้สมัคร Doer/Exploer ที่ชำระค่ามัดจำ/ค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว จะได้รับคำเชิญเข้าสู่ห้องเรียน และพาสเวิร์ดในการเข้าจากทีมงานทางอีเมล์ที่ใช้ในการสมัคร


วิธีการสมัครและใช้งาน Course Networking

ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัครและการใช้งานภาษาไทยสำหรับเรียน Insight Tanks 2020 ได้ที่นี่ ค่ะ(กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำ) หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ​[email protected] 

วิธีการใช้งาน(ภาษาอังกฤษ)