FAQ

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สได้ ที่นี่ 

Insight Tanks เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่อยากลงมือทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม และผู้ที่ทำอยู่แล้ว (Doer Track) แต่จะมีการเก็บค่ามัดจำ 1,000 บาท ก่อนเริ่มเรียน และคืนให้ผู้ที่เรียนจบและส่งการบ้านครบตามเวลา ในภายใน 30 วันหลังจากปิดคอร์ส 

หาก Doer ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขการเรียนและการส่งการบ้านได้ตามกำหนดในระหว่างเรียน
ทีมงานจะขอยึดมัดจำ และย้ายท่านไป Explorer Track ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือ (Explorer) จะมีค่าใช้จ่าย 300 บาท

Insight Tanks เป็น Online Learning ที่ออกแบบมาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยใช้เวลาประมาณ สัปดาห์ละ 1-4 ชั่วโมง มีบทเรียนในรูปแบบ อ่านและ VDO รวมถึง Worksheet ให้กลับไปทำและส่งกลับมาด้วย จึงเหมาะกับคนที่มีเวลาว่างอย่างน้อย สัปดาห์ละ 0.5 วัน 

เหมาะสำหรับ

1. นักสำรวจ (Explorer) : บุคคลทั่วไปที่อยากเรียนรู้เครื่องมือและกระบวนการทำความเข้าใจปัญหาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และฝึกฝนทักษะความเข้าอกเข้าใจ(Empathy), ความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 

2. นักลงมือทำ (Doer) : คนที่อยากลงมือทำจริง อยากเข้าใจปัญหาสังคมเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของปัญหา นำไปใช้กับโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่กำลังจะริเริ่มหรือที่ทำอยู่แล้ว เพื่อให้ออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

Detailนักสำรวจ (Explorer)นักลงมือทำ (Doer)
เหมาะกับใครคนที่อยากเรียนรู้กระบวนการหา Insight
อยากฝึกทักษะ Empathy / Critical Thinking
คนที่อยากเรียนรู้แต่ไม่มีเวลา
คนที่อยากแก้ไขปัญหาสังคม ริเริ่มทำ
โครงการหรือกิจการเพื่อสังคม โดยเริ่มต้น
ตั้งคำถามที่ถูกต้องก่อนลงมือแก้ปัญหา
ให้เห็น​โอกาสและ Insight เพื่อนำไปพัฒนาไอเดียต่อ
คนที่มีความตั้งใจจริง อยากเริ่มลงมือทำ

เป้าหมายการเรียนรู้เน้นฝึกทักษะ เรียนรู้กระบวนการ
ฝึกทักษะและเรียนรู้กระบวนการ +
ได้ Insight ไปใช้พัฒนาไอเดียต่อ
ตัวชี้วัดการเรียนจบส่งการบ้านครบ
(ภายใน 27 มิถุนายน 2563)
ส่งการบ้านครบและตรงเวลา
(ทุกสัปดาห์)
สิ่งที่จะได้รับ

เอกสารประกอบการเรียนส่งถึงบ้าน
ใบประกาศณียบัตรเมื่อเรียนจบ
เอกสารประกอบการเรียนส่งถึงบ้าน
ใบประกาศณียบัตรเมื่อเรียนจบ
การส่งการบ้านส่งเมื่อไหร่ก็ได้
(ภายใน 27 มิถุนายน 2563)
ส่งทุกสัปดาห์
(ภายในวันเสาร์ของทุกสัปดาห์)
การตรวจการบ้านได้รับ Feedback ไม่เกิน 7 วันหลังส่งได้รับ Feedback ภายใน 2 วัน หลังจากส่งการบ้าน
โค้ชประจำตัวไม่มีมี
(มีหน้าที่คอยตั้งคำถาม สะท้อน ตอบข้อสงสัยต่างๆ
เพื่อให้ได้ Insight)
ค่าใช้จ่าย300 ต่อคนฟรี เก็บมัดจำ 1000 บาท
(คืนเต็มจำนวนหลังจากเรียนจบ
หากไม่ส่งการบ้านตามกำหนด
จะถูกย้ายไป Explorer ทันที โดยไม่คืนเงิน )
ระบบสนับสนุนอื่นๆไม่มี
(ยกเว้นเรียนจบคอร์สและอยากเริ่มต้น
ทำโครงการ/กิจการ จะได้รับการพิจารณา
ระบบสนับสนุนต่างๆ เช่นเดียวกับ Doer)
1. ประชุมออนไลน์ระหว่างโค้ชและกลุ่มคนที่
สนใจปัญหาใกล้กันเพื่อให้คำปรึกษา
และแลกเปลี่ยนข้อมูล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. หลังจากเรียนจบ หากอยากลงมือทำจริง
มีทุนตั้งต้นให้ทดลองทำ Prototype
5000 บาท/ทีม จำนวน 20 ทีม
3. ที่ปรึกษาเฉพาะทาง
(Social Model/Branding/Marketing/Tech etc.)
4. เครือข่ายนักสร้างการเปลี่ยนแปลง อื่นๆ
5. การเข้าถึงแหล่งทุน ต่างๆ


หากสนใจอยากสมัครเรียน สามารถกรอกใบสมัครตั้งแต่ 20 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563 โดย
บทเรียนจะเริ่มเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2563 สมัครเรียนได้ที่นี่ 

วันที่ 17 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2563 ด้วยตนเอง โดยใช้ Facebook Private Group เป็นช่องทางการสื่อสาร และใช้ Platform online ชื่อ Course Networking ในการเรียน

บทเรียนเป็นภาษาไทย โดยคุณสามารถเรียนที่ไหน เมื่อไรก็ได้ตามสะดวก โดยใช้เวลาในการอ่านบทเรียน-ทำการบ้านประมาณ 1-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เริ่มต้นนับสัปดาห์ใหม่ทุกวันอาทิตย์

สำหรับ  Doer   ทีมงานจะจับคู่โค้ชอาสาสมัคร ซึ่งเปรียบเสมือนที่ปรึกษา เพื่อนร่วมทาง คอยช่วยให้คำแนะนำระหว่างการเรียนรู้ให้โดยดูประกาศรายชื่อโค้ชได้ในชั้นเรียน

** หาก Doer ส่งการบ้านไม่ครบตรงตามเวลา จะย้ายไปอยู่ Explorer ทันที  

สำหรับ Explorer จะสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและส่งการบ้านอย่างอิสระ มี guideline และได้รับ Feedback การบ้านภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ส่งการบ้าน แต่จะไม่มีโค้ชประจำตัวให้  เหมาะกับผู้ที่สนใจเครื่องมือ เรียนรู้กระบวนการด้วยตนเอง 

เมื่อสมัครและชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว  

1. จะมีทีมงานส่งอีเมล์ติดต่อกลับ ได้รับเชิญเข้าร่วม Facebook Group และเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์บน Course Networking

2. เอกสารประกอบการเรียนจะถูกส่งถึงบ้านตามที่อยู่ที่ให้ไว้ ก่อนเริ่มเรียน  (หากไม่ได้รับ สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ในคอร์สเรียน และติดต่อทีมงาน [email protected]

Facebook Group จะเป็นคอมมูนิตี้ สำหรับผู้เรียน ได้พูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ระหว่างกันอย่างไม่เป็นทางการ

ในการเรียนรู้ บทเรียนและการบ้านต่างๆ จะใช้งาน Course Networking เป็นหลัก
วิธีการใช้งาน Course Networking สามารถอ่าน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Insight Tanks ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจะมีระบบสนับสนุนต่อไปนี้

  1. การบ้านในแต่ละสัปดาห์ สำคัญมาก เพราะการบ้านนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจบทเรียนมากขึ้น และสามารถต่อยอดการเรียนรู้ในสัปดาห์ถัดไปได้ 
  2. Self-study Guideline เพื่อให้คุณเข้าใจเครื่องมืออย่างลึกซึ้งและทบทวนการบ้านด้วยตนเองก่อนส่ง 
  3. Feedback การบ้านจากทีมงาน เพื่อนำไปปรับใน worksheet ถัดๆ ไป
  4. โค้ชอาสาประจำตัว (เฉพาะ Doer เท่านั้น) ซึ่งโค้ชส่วนตัวนี้ เป็นอาสาสมัครจากภาคธุรกิจที่ผ่านการอบรม Coach for Changemakers และเครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ในคอร์สนี้ ซึ่งจะช่วยสะท้อน(Reflect) การบ้านที่ส่ง อาจจะให้คำแนะนำ หรือตอบข้อสงสัยต่างๆ ในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ตลอด 6 สัปดาห์
  5. คอมมูนิตี้ สำหรับคนที่สนใจปัญหาเดียวกันไว้พูดคุย (เฉพาะ Doer เท่านั้น) 

เรารู้ว่าคุณมีความกระตือรือล้นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะเรียนรู้ ดังนั้นการทำการบ้าน ได้รับ feedback และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับโค้ชและเพื่อนๆ จึงเป็นส่วนสำคัญมาก ที่จะช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาในมุมมองใหม่ๆ ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

หากคุณไม่ส่งการบ้าน คุณจะยังสามารถเข้าถึงบทเรียนต่างๆ ได้เสมอ

ระบบการเรียนรู้ใน ​Insight Tanks นั้น แบ่งเป็น 2 Tracks อยู่แล้ว คือ Explorer และ Doer

หากคุณไม่ค่อยมีเวลา แนะนำให้สมัครเข้าร่วม Explorer Track โดยคุณสามารถส่งการบ้านตามความสะดวก แต่กำหนดส่งวันสุดท้ายคือวันปิดคอร์ส 27 มิถุนายน 2563 

สำหรับ Doer นั้น เหมาะกับคนที่ตั้งใจจริง สามารถแบ่งเวลาทำการบ้านในทุกสัปดาห์ได้ หากส่งการบ้านไม่ตรงเวลา จะถูกย้ายชื่อมาเข้า Explorer โดยอัตโนมัติ โดยไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

ใบประกาศนียบัตรจะออกให้สำหรับผู้ที่เรียนผ่านบทเรียนและส่งการบ้านครบเท่านั้น

สำหรับผู้ที่สนใจปัญหาประเด็นปัญหาดังกล่าว ทาง School of Changemakers ได้ร่วมกับ สสส. และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้การสนับสนุนคนรุ่นใหม่ช่วยกันคิดนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

หากเรียนจบ Insight Tanks แล้ว คุณมีความมุ่งมันจะลงมือทำจริง School of Changmakers จะพิจารณาระบบสนับสนุนที่เหมาะกับคุณ เช่น
หากคุณมีประสบการณ์ และพร้อมลงมืออยู่แล้ว สามารถเข้า Helpdesk Social Model ของ School of Changemakers เพื่อหาโมเดลการแก้ไขปัญหาจาก Insight ที่ได้มา หรือ Helpdesk Branding/Marketing/Tech ต่างๆ ใน stage ที่เหมาะกับโครงการของคุณ

สำหรับเยาวชน คนรุ่นใหม่ที่อยากลองทดสอบแนวคิดในการแก้ไขปัญหา จะมีการพิจารณาทุนตั้งต้นสำหรับลงมือทำ 5000 บาท/ทีม (จำกัด 20 ทีม)  รวมถึงให้คำปรึกษาเฉพาะทางต่างๆ ในการตั้งต้น

หากคุณสนใจปัญหาอื่นๆ นอกเหนือจากปัญหาที่เรามีข้อมูลตั้งต้นให้ คุณสามารถ

  • ใช้ Insight Tanks ในการเรียนรู้กระบวนการหา Insight ได้โดยเลือกจากหัวข้อที่กำหนดเพื่อฝึกทักษะ 
  • ลองนำปัญหาที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ใน Explorer Track และนำเครื่องมือไปใช้ด้วยตนเอง
  • ปลายปี Insight Tanks#3 อาจจะเปิดแบบไม่จำกัดหัวข้ออีกครั้ง  

หากคุณสนใจอยากเรียนรู้กระบวนการ แต่ยังไม่มีปัญหาที่สนใจเฉพาะเจาะจง เราแนะนำให้คุณเลือกประเด็นปัญหาที่เรามีข้อมูลตั้งต้นให้ และสมัคร Explorer Track