ชำระเงิน&แจ้งโอน

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครและแจ้งชำระเงินได้ทันทีในฟอร์มใบสมัคร

  • ก่อนกรอกกรุณาเตรียมภาพถ่ายสลิปหรือใบโอนเงินจากธนาคารให้พร้อม
    Doer กรุณาเตรียมเลขบัญชีของท่านที่ต้องการให้โอนเงินมัดจำคืนหลังจากเรียนจบเพื่อกรอกใบสมัคร
  • หากไม่สะดวกโอนเงินทันทีสามารถโอนภายหลัง (หมดเขตโอนเงินวันสุดท้ายของการรับสมัคร 8 พฤษภาคม 2563 เวลาเที่ยงคืน) เมื่อโอนแล้ว กรุณากลับเข้ามากรอกรายละเอียดการชำระเงินในแบบฟอร์มด้านล่าง (พร้อมแนบหลักฐาน)
  • หลังชำระเงินแล้ว คุณจะได้รับเชิญเข้าสู่ Facebook Group และ ห้องเรียนออนไลน์ผ่านทางอีเมล์ที่กรอกในใบสมัครค่ะ

Explorer : ค่าใช้จ่าย 300 บาท
Doer :ค่ามัดจำ 1,000 บาท (จะได้คืนหลังจากเรียนจบ ส่งการบ้านครบตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์ )


รายละเอียดการโอนเงิน

ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 0373713686
ชื่อบัญชี พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์

สมัครเรียน

แจ้งโอนเงินหลังจากกรอกใบสมัคร
(กรณีไม่สะดวกโอนทันที)